YENİ! Vedubox ile randevularınızı verimli bir şekilde yönetin. 

EN

Paylaş

lms ihtiyac

LMS’ye İhtiyacınız Olduğunu Gösteren 6 İşaret

Eğitim bugün okulda başlayıp biten bir süreç değil, ömrün büyük kısmına yayılan bir süreç haline gelmiştir. Eğitimin okulda başlayıp iş hayatında devam etmesi bu değişimin bir sonucudur. Bugün iş hayatında da eğitime ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışanların kendi çabalarıyla kişisel eğitim düzeylerini ilerletmeleri bir yana, şirketlerin de eğitime yatırım yapmaları bu sebepledir. Son dönemlerde de eğitimin online ortamlara taşınması da şirketlerin birçok konuda bu alanı daha az maliyetli ve faydalı bulmasındandır.

Buna ek olarak, çağın getirdiği imkanlarla beraber online ortamlara adapte olması gereken eğitimin, birçok açıdan online bir altyapıya ihtiyacı bulunmaktadır. Eğitim kurumları veya şirketler fark etmeksizin birçok kurum online ortama eğitimleri taşımaktadırlar. Dolayısıyla bir eğitim yönetim sistemine (LMS) ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır.

LMS olarak tabir edilen eğitim yönetim sistemleri, online ortamda eğitim yapan veya yüz yüze eğitimi online ortamla birleştirmek isteyen firmalar ve eğitim kurumları için şart haline gelmiştir. Peki bir firma veya eğitim kurumu neden LMS’ye ihtiyaç duyar? LMS firma veya eğitim kurumlarına nasıl bir fayda sağlar?

1- Eğitim Maliyetlerinin Yükselmesi

Öncelikle, kurumsal firmaları ele aldığımızda, bünyesinde eğitim veren bu firmaların klasik yöntemlerle düzenledikleri eğitimlerin maliyetlerinin giderek artması, maliyetleri düşürecek bir sisteme ihtiyaç duyulmasının önünü açmıştır. Eğitim düzenleyen firmaların her çalışanına düzenlemek istediği eğitimler, klasik yöntemlerle hem maliyetli hem de zaman alan bir süreç haline gelmiştir. Yeni çalışanların da bu eğitimleri almak zorunda olmaları ve bunlar için de bir eğitim düzenlenmesi gibi durumları ele aldığımızda, tüm eğitimlere ve eğitim materyallerine tek noktadan erişilebilen bir LMS, birçok sorunu çözecektir. Belirli dönemlerde güncellenmesi ve yeni kişilerin sisteme dahil edilmesi gibi çalışmalar harici, klasik yöntemlere göre oldukça az maliyeti bulunan LMS altyapıları kurumsal firmalar için faydalı bir araç olacaktır.

2- Online Eğitim Materyallerine Tek Noktadan Erişim

Birçok eğitim kurumu veya kurumsal firma online eğitimler düzenlemekte, bunun için eğitim materyalleri oluşturmaktadır. Öğrencilerin veya çalışanların bu eğitim materyallerine ulaşması ise bir LMS olmadan büyük bir karmaşıklığa sebep olacaktır. Materyallerin ilgili kişilere ulaştırılması, bu kişilerin istediği zaman bu materyallere erişebilmesi, eğitim içerikleriyle etkileşime girmesi, bir LMS sayesinde oldukça kolay hale gelecektir. Birçok LMS altyapısı bu materyallere erişmek için içerik kütüphanesine sahiptir. Kullanıcı yönetimiyle çok rahat bu materyaller ilgili kişilere iletilebilir ve bu kişilerin eğitim almaları sağlanabilir.

3- Raporlama ve İlerleme Durumunu Görme

Eğitim kurumları veya bünyesinde eğitim veren firmalar, eğitimi alan kişilerin ilerleme durumlarını ancak ölçme ve değerlendirme araçlarıyla ölçebilmektedir. Bu araçlar ise sürekli olarak uygulanamamakta veya sadece belirli dönemleri gösterebilmektedir. Haliyle, örneğin bir firma, çalışanlarına eğitim düzenliyorsa, kimin ne durumda olduğunu, hangi aşamada olduğunu görememektedir. Öğretmenler öğrencilerinin ilerleme durumlarına sürekli ulaşamamakta ve sadece sınav zamanları düzeylerini görebilmektedir.

İşte online eğitim ve bunu sağlayacak bir LMS altyapısı, eğitimlerle ilgili ilerleme durumunu kontrol etme ve gerekirse bunlarla ilgili rapor alma konularında büyük kolaylık sağlamaktadır. Ölçme ve değerlendirme araçlarına ek olarak ilerleme durumunu istenilen her an takip edebilmek ve bununla ilgili rapor almak, verilen eğitimin kazanımlarını ölçme noktasında daha büyük faydalar sağlayacaktır.

4- Online Eğitim ve Online Sınav Yapma

2020 yılını sosyal ortamlardan uzak, okullar kapalı, evlerde daha fazla vakit harcayarak geçirdik. Bu ve bunun gibi durumlar dahil, birçok konudan dolayı firma veya eğitim kurumunda olarak online eğitim ve online sınav yapma ihtiyacı doğabilir. İşte bu ihtiyacı karşılayan en önemli araç bir LMS altyapısıdır. Canlı ders yapmaya imkân tanıyan, online soru bankası ve sınav özelliği bulunan LMS altyapıları ile çalışanlar veya öğrenciler, evlerinden eğitim alabilir yine evlerinden online sınavlara girebilirler. Bunları sağlayan bir LMS, mecburi olsun ya da olmasın, uzaktan eğitimin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir araç olacaktır. Bu sebeple, LMS tercihlerinde mutlaka bunları sağlayan bir LMS altyapısı tercih edilmelidir.

5- Kişiselleştirilmiş Eğitim

Öğrenme hızı kişiden kişiye değişen bir durumdur. Herkes aynı hızda öğrenemediği gibi herkes ilk seferde anlatılan konulara tam hâkim olamayabilir. Klasik eğitim yöntemleri en fazla birkaç kere konu tekrarını sağlayabilmektedir. Bu da ister kurumsal firmadaki bir çalışan olsun isterse de okuldaki bir öğrenci, tam öğrenmenin gerçekleşmesini engeller. Öğrenme hızları farklı olan kişiler için klasik yöntemlerle birlikte çalışabilen veya kendi başına da eğitim aracı olarak kullanılabilen LMS altyapıları tercih edilmelidir.

LMS altyapıları, öğrenme hızı farklı, birbirinden farklı araçlarla ve yöntemler öğrenme gerçekleştirebilen kişiler için kişiselleştirilmiş eğitim imkânı sunar. Kimisi bir veya iki defada anlatılan konuya hâkim olabilir, kimisi tek seferde; kimi görsel materyallerden öğrenme gerçekleştirir kimi de dinleyerek… Bu ve bunun gibi birçok durum için eğitimi kişiselleştirmek LMS altyapıları ile mümkündür.

Kişiselleştirilmiş eğitim olanağı da eğitimin herkese eşit oranda ulaşmasını ve herkesin en üst noktada eğitim almasını sağlayacaktır.

6- Ölçeklendirilebilir Eğitim

Özellikle kurumsal firmalar için eğitimin en büyük sorunu herkese ulaşamamak veya eğitimi sürekli tekrarlamak durumunda kalmaktır. Aynı şey az da olsa eğitim kurumları için de geçerlidir. Yüz yüze eğitim, üniversitede bile tek seferde en fazla 100-150 kişiye yapılabilmektedir. Bu da daha fazla kişinin bu eğitimden daha az istifade etmesine veya hiç faydalanamamasına sebep olmaktadır. Online eğitim ise bu sorunu kökten çözmektedir. Online eğitim için kullanılacak bir LMS altyapısı ile ölçeklendirilebilir bir eğitim sunmak mümkündür. İster 10 kişi, ister bin kişi, aynı anda bir LMS altyapısı ile eğitim alabilir, eğitim, sonraki senelerde de yeni kişilere uygulanabilir, tekrarlanabilir ve çok daha fazla kişiye erişilebilir. Ölçeklendirilebilir eğitim sayesinde de eğitim maliyetleri azalır ve maddi yük hafifler.

Tüm bunları düşündüğümüzde, online eğitim ve bunu yönetmek için bir LMS altyapısını kurmak artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü, verimli kaynak kullanımı, eğitimin tam başarı sağlaması, daha fazla kişiye erişebilmesi gibi birçok ihtiyacı online eğitim ve LMS altyapıları çözebilmektedir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken şey, tercih edilen LMS altyapısının da kendi başına büyük bir yük haline gelmemesidir. Zira, ücretsiz seçeneklerin astarı yüzünden pahalıya gelebilir. Çünkü bu sistemler teknik altyapı bilgisi ve sunucu maliyeti gibi birçok yüke sebep olur. Ayrıca, çoğu LMS, online sınav, canlı ders, raporlama ve ilerleme kontrolü gibi özelliklere de sahip değildir.

Vedubox olarak, uzun yıllardır eğitim sektörüne hizmet sunan LMS altyapımız sayesinde, bir eğitim kurumunun ve kurumsal firmanın tüm online eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek konumda bulunuyoruz. Canlı ders, kullanıcı yönetimi, eğitim içerik kütüphanesi, online soru bankası ve sınav sistemi, ilerleme durumu, raporlama gibi birçok konuda Vedubox kullanıcılarına büyük imkanlar sunmaktadır. Bir LMS altyapısından talep edilen tüm konulara cevap veren ve herhangi bir teknik bilgi ve altyapı ihtiyacı duymayan Vedubox sayesinde online eğitimin faydalarını yaşayarak görebilirsiniz.

Vedubox hakkında bilgi almak ve bizimle iletişime geçmek için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

En Yeni Yazılar

Başarı Hikayeleri