YENİ! Vedubox ile randevularınızı verimli bir şekilde yönetin. 

EN

Paylaş

vedubox linkedin thumbnail

Uzaktan Eğitimde Başarılı Olmanın Yolları

Uzaktan eğitim 2020 yılının en önemli konularından birisi oldu. Ülkemizde ve dünyada bir anda gündeme gelmesine rağmen uzun bir geçmişi olan bu eğitim yöntemi geniş kitlelere 2020 yılında ulaştı. Açıklanan rakamlara göre 2020 öncesinde yıllık 300 milyona yakın öğrenci bir şekilde uzaktan eğitimle muhatap olmuş durumdayken bu sene bu rakam 1,7 milyara çıktı. Hem daha uzun süreler uzaktan eğitimle dersler işlendi hem de daha fazla öğrenci bu sürece dahil oldu.

Doğal olarak, evde gerçekleştirilen bu eğitim yöntemi birçok problemle beraber geldi. Bunların başında da derslere olan ilginin azlığı ve dersi anlayamama durumu gelmektedir. Bu yazımızda uzaktan eğitimde, özel olarak online eğitimde, nasıl başarılı olunur, online eğitim nasıl daha verimli işlenir bunlardan bahsedeceğiz.

Ortamı Derse Hazırlamak

Öncelikle bilinmelidir ki online eğitim ciddiye alınması gereken bir eğitim yöntemidir. Bilgisayar ekranında ve mobil cihazlarda ders işlendiği için buna özen göstermemek alınacak verimi düşürecektir. Bu yüzden, online eğitime başlamadan önce;

  • Ders ortamının tıpkı okuldaymış gibi hazırlanması gerekmektedir.
  • Örneğin, dersi alacak öğrenci kanepede, yatakta veya rahatlık sağlayacak ve derse olan ilgiyi azaltacak şekilde olan oturma alanlarından uzaklaşılmalıdır.
  • Tıpkı sınıftaymış gibi bir masa ve sandalye bulunmalı ve bu masa ve sandalyede derse katılım sağlanmalıdır.
  • Bunun haricinde, internetten ders işleneceği için internet bağlantısının açık olduğundan ve düzgün çalıştığından, mobil internet kullanılıyorsa internet kotasının yeterli olduğundan emin olunmalıdır. Bağlantının ders ortasında kesilmesi istenmeyen bir durum oluşturur.
  • Ayrıca okulda bile öğrencinin dikkatini dağıtacak birçok dış etken varken ev ortamında bunların kat kat fazla şekilde bulunması derse olan alakalı oldukça düşürür. Dolayısıyla, ders araç gereçlerinin masada hazır bulunması, ders işlenen odanın havalandırılmış ve temiz olması, dikkatleri dağıtacak şeylerin uzaklaştırılmış olması, mümkünse ses veya gürültüden evin arındırılması gerekmektedir.

Dikkat Dağıtıcılardan Uzak Durmak

Online eğitim öncesinde ders işlenecek odadan dikkat dağıtıcı unsurların uzaklaştırılması gerektiğinden bahsetmiştik. Öğrenci, ders sırasında herhangi bir dikkat dağıtıcı unsurla muhatap olması durumunda derse olan ilgisini oldukça düşürür.

Bu dikkat dağıtıcı unsurlar yiyecek içecekler, posterler, oyuncaklar veya başka araç gereçler olabilir. Fiziki dikkat dağıtıcıların uzaklaştırılması da tek başına yeterli olmayacaktır. Öğrenci ders sırasında mutlaka derse odaklanmalıdır ve bilgisayarda veya mobil cihazda yer alan oyunlar, açılan internet siteler buna engel olabilir.

Öğrenci kendi iradesiyle, başka sekmeler açıp onlara geçiş yapmamalı ve bunun için velinin de öğrenciyi mutlaka yönlendirmesi gerekmektedir.

Anne babalar bu duruma oldukça dikkat etmelidirler. Zira bir anda dikkatin başka yöne kayması hem derse odaklanma problemi oluşturur hem de dersi dinlememe gibi durumlar ortaya çıkarır. Bu da o dersten fayda sağlayamamaya ve uzun vadede sınavlarda başarısızlık gibi durumlara sebep olabilmektedir.

Dikkat dağıtıcı unsurlar ev ortamından kaynaklandığı gibi ev dışından da kaynaklanabilir. Komşulardan veya etraftan gelen sesler dikkat dağıtıcı konumdadır. Bu yüzden ders sırasında gerekiyorsa komşulardan sessiz olmaları, müzik açmamaları, elektrikli süpürge çalıştırmamaları gibi taleplerde bulunulmalı, sokaktan gelecek sesler için de pencereler kapalı tutulmalı ve ders aralarında havalandırma yapılmalıdır. Evde de ses kirliliği oluşabilir. Buna da, ders sırasında yüksek sesle televizyon izlememe, müzik dinlememe, konuşmama gibi şeylerle engel olunmalıdır.

Önem Göstermek

Uzaktan eğitim dikkate alındığında ve önem gösterildiğinde en az yüz yüze eğitim kadar faydası olan bir eğitim metodudur. Bu sebeple, tıpkı sınıf ortamındaymış gibi, online eğitimde de dersler dikkatle dinlenmeli ve ödevlere özen gösterilmelidir. Online eğitime önem vermek birçok farklı unsura bağlıdır. En başta anne ve babaların bu eğitim yönteminin geçiştirilecek veya öylesine yapılmış bir eğitim yöntemi olmadığını bilmelidir.

Ailelerin online eğitime karşı tutumu öğrencinin de tutumunu belirleyecektir. Bu sebeple öğrencinin bu eğitim yöntemine bakışını bozmayacak şekilde ailelerin bu konuya bakış açıları olmalıdır. Bunun haricinde öğrencinin de üzerine düşen bazı konular vardır. Nasıl ki yüz yüze eğitimde, sınıf ortamında yapılmayacak şeyler varsa online eğitimde de bu konulara dikkat etmesi gerekmektedir. Bazılarına bakacak olursak;

Zaman Yönetimi

Online eğitim öğrenciye zaman yönetimi bilinci kazandırır. Bunu sağlamak için de öğrencinin derslere zamanında hazırlanması ve derslere zamanında katılması gerekir. Bunu sağlayabilmek için de öncelikle anne ve babalar bu konuda çocuğu yönlendirmelidir. Çocuk, zamanında uyanıp okula gittiği gibi zamanında uyanıp online derslere katılmalıdır. Ders aralarında dinlenmeli, hareket etmeli, yeme içme ve çeşitli ihtiyaçlarını gidermeli, ders sırasında derse odaklanmalı ve ders bittiğinde ödevlerini ve ders tekrarlarını yapabilecek bilince ulaşmalıdır.

Başka Şeyle Meşgul Olmamak

Öğrenci ders sırasında sadece derse odaklanmalıdır. Bu yüz yüze eğitimde de online eğitimde de dersten alınacak verimi yükseklere çıkarır. Online eğitim sırasında, dersin alındığı bilgisayar veya mobil cihazlarda başka şeylerle meşgul olma, online dersi izlemeyi bırakıp etraftaki başka dikkat dağıtıcılara odaklanma dersten alınan verimi düşürür. Bu yüzden aile bu unsurları dersten önce uzaklaştırmalı, öğrenci de ders sırasında derse azami önem göstermelidir.

Yeme İçmeden Uzak Durmak

Sınıf ortamında, ders sırasında yeme içme nasıl ki en az seviyelerdeyse, ki bir şeyler yemek hiç yapılmamalıdır, online ders sırasında da bunlardan uzak durulmalıdır. Bir şeyler yemek ilgiyi dağıtır, bir şeyler içmek (su değilse) fizyolojik bazı durumlar ortaya çıkaracağından dikkati dağıtabilir. Bu yüzden öğrenci mümkünse ders sırasında bir şey yememeli, su dışında bir şey içmemelidir. Anne ve babaların da buna dikkat ederek ders çalışan çocuğa yiyecek sunmaması gerekir.

Tekrar Etmek

Online eğitim dersle sınırlı değildir. Ders işlendi, konu bitti gibi bir bakış açısı derste işlenen konunun yeterince anlaşılmamasına sebep olur. Bu yüzden, online eğitimin en büyük avantajlarından olan ders tekrarı mutlaka ara ara yapılmalıdır. Öğrenci, anlamadığı konuları tekrar izlemeli, gerekiyorsa konuyla alakalı kaynaklara erişmeli ve öğretmenden yardım talep etmelidir. Bunun haricinde ödevler de ders tekrarı konusunda yardımcı olacağından, öğretmenin verdiği ödevleri zamanında yapmak, bu ödevleri öğretmene ulaştırmak ve geri dönüş almak gerekir.

Anne ve babalar da bu süreci olabildiğince ısrarlı bir şekilde takip etmelidir. Öğrencinin derse katılıp katılmadığı sorulacağı gibi tıpkı okula giderken yapıldığı gibi “bugün ne işlediniz” tarzı tekrar etmeyi sağlayacak sorular sorulmalıdır. Aileler öğrencinin ödevlerini de takip etmeli ve yapıp yapmadıklarına emin olmalıdırlar.

Uzaktan eğitim dikkate alındığında, gerekli şartları yerine getirildiğinde en az yüz yüze eğitim kadar başarılı olur. Bunu sağlamak da hem ailenin hem de öğrencinin elindedir. Uzaktan eğitimde ailelere ve öğrencilere düşen sorumluluk budur.

Kurumlara düşen sorumluluksa iyi bir online eğitim altyapısı ile çalışmaktır. Her ihtiyacı karşılayan ve sorun çıkarmayan bir online eğitim altyapısı ile uzaktan eğitim daha başarılı hale gelecektir. Biz Vedubox olarak bu konuda yılların tecrübesi ile Türkiye’nin en gelişmiş online eğitim altyapılarından birisini kullanıcılarımıza sunuyoruz.

Vedubox’ın avantajlarından haberdar olmak ve Vedubox’ı incelemek için sitemizi ziyaret edebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

En Yeni Yazılar

Başarı Hikayeleri