YENİ! Vedubox ile randevularınızı verimli bir şekilde yönetin. 

EN

Paylaş

Çalışan Bağlılığı ve Yeni İş Dünyası

Çalışan Bağlılığı ve Yeni İş Dünyası

Vedubox ailesi olarak, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiğimiz webinarda, Sayın Bertay Fişekçi ile bir araya gelerek Yeni İş Dünyası ve Çalışan Bağlılığı konusunda önemli bilgiler öğrendik. Bu değerli bilgileri, daha geniş bir kitleyle paylaşmak amacıyla bir blog yazısı olarak sizlere sunuyoruz!

Global araştırma şirketi Gallup, yaklaşık 100 ülkeyi kapsayan işyerlerinde çalışanların durumunu ölçümlediği raporuna göre, çalışanların işteki stres seviyesi oldukça yüksek.

Rapora göre bir çalışan verilenden fazlası, verilenden kadar iş yapan, verilenden daha azını yapan şeklinde sınıflara ayrıldığını da gözlemliyoruz. Burada,bazı çalışanların sadece işlerini yapmakla kalmayıp, işleri için fazlasını yapan motivasyonu ve bağlılığı yüksek çalışanlar olduğunu gösteriyor. Ancak aynı araştırmalar, bazı çalışanların verilenden daha azını yapabileceğini veya sadece verilen kadar yaptığını bu da motivasyon eksikliğinin bağlılık düzeylerini etkileyebileceğini gösteriyor.

İşte bu noktada, bir şirketin kültürü büyük önem taşır. Geçen hafta işte sinirlendiğiniz bir durum oldu mu? Çalışanların %68’i Türkiye’de ‘’evet’’ şekilde cevap vermiş.  Örneğin çoğu çalışan geçen hafta patronuyla bir tartışma yaşadığını belirtmiş. Bir iş sahibi olarak, bu tür duygusal patlamaların sık yaşanması ve çalışanların bağlılığını azaltması, olumsuz bir kurum kültürüne neden olabilir.

Ayrıca çalışanların kendi değerlerinin, şirketin değerleri ile uyumlu olmaması durumunda istifa oranının %50’ye kadar çıkabileceği belirtilmiş. Yeni nesilde insanlar artık şirketlerin değerlerine ve kültürüne daha fazla önem veriyorlar. Bu nedenle, şirketlerin değerlerini belirlemesi, sürekli hatırlatması ve bunları çalışanlara ileten etkili iletişim stratejileri geliştirmesi önem kazanıyor.

Officevibe firmasının yaptığı bir araştırmada, çalışanların %25’inin şirketin misyonunu bilmediği veya ilgilenmediği ortaya çıkmış. Bu nedenle, şirketlerin misyonlarını net bir şekilde tanımlaması ve düzenli olarak hatırlatması önemlidir. Bu amaçla örneğin üst kademelerdeki yöneticilerin haftada bir video mesaj ile çalışanlarını bilgilendirilmesi, güncel gündemlerin paylaşılması ve yeni katılanların tanıtılması, bağlılık ve aidiyet hissini artırabilir.

Takdir ve geri bildirim, çalışanların bağlılık düzeyini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Çalışanların %63’ü yeterli takdir almadıklarını düşünüyor ve bu da insanların değerli hissetmelerini engelliyor. Takdirin bağlılık ve performansı artıran ücretsiz bir “imkan” olduğu unutulmaması gereken bir konudur. Aynı şekilde, çalışanların %83’ü hediye yerine takdir edilmeyi tercih ediyor.

Diğer bir yandan, geri bildirim süreçleri de önemli bir husustur. Araştırmaya göre çalışanların %32’si geri bildirim için en az 3 ay beklemek zorunda kalıyor ve bu da olumsuz bir durumdur. Çünkü geri bildirim sürekli olmalı, çalışanların gelişimine yönelik olmalı ve ekip lideri ile birlikte yapılmalıdır.

Başarılı bir geri bildirim süreci için, çalışanların savunmaya geçmek yerine gerçekten düşünmelerine ve geri bildirimi dikkate almalarına izin verilmelidir. Bu şekilde geri bildirim daha etkili ve olumlu bir etkiye sahip olacaktır. Ayrıca, çalışanların özgür hissetmeleri de bağlılık için önemli bir faktördür. Özgürlük, sorumluluk almak ve güçlendirilmekle ilişkilidir. Bir çalışanın kendini özgür hissettiği, sorumluluk aldığı ve güçlendirildiği zaman bağlılık artacaktır.

Esnek çalışma, uzaktan çalışma gibi iş dünyasındaki yeni trendler de bağlılık üzerinde etkili olmaktadır. Çalışanların %54’ü esnek çalışma olan bir şirkete geçmek için mevcut işlerinden istifa etmeyi düşünüyor. Bu nedenle, şirketlerin esnek çalışma politikalarını ve iş çıktısına dayalı değerlendirme sistemlerini gözden geçirmesi ve çalışanların bağlılığını artırmak için uygun adımlar atmaları önemlidir.

Bağlılık, iş yerinde liderlikle de doğrudan ilişkilidir. Bir ekip lideri, ekibindeki insanların potansiyellerini ve performanslarını ortaya çıkarmak için çaba göstermelidir. Vizyon ve hedeflerin net bir şekilde belirlenmesi, ekip liderinin davranışları ve geri bildirim verme becerisi de bağlılığı etkileyen unsurlardır.

Sonuç olarak, çalışanların bağlılık düzeyini etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler arasında takdir, geri bildirim, şirketin misyonu ve değerleri, esnek çalışma imkanları, liderlik yaklaşımı ve çalışanın kendini özgür hissetmesi gibi unsurlar yer almaktadır. Şirketlerin bu faktörleri göz önünde bulundurarak bağlılığı artıracak stratejiler geliştirmesi ve çalışanların duygusal deneyimlerini önemsemesi önemlidir. Böylece, çalışanlar daha motive olacak, performansları artacak ve uzun vadeli bağlılık sağlanacaktır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

En Yeni Yazılar

Başarı Hikayeleri