Dernek ve vakıflar üyelerine ya da hedef kitlelerine online eğitimler ve seminerler/webinar sunabilmektedirler.
Ayrıca kendi üyeleri ile online toplantılar yapabilmektedirler.
Bu sayede zaman ve maliyet tasarrufu, daha iyi yönetim, süreklilik, motivasyon gibi avantajlar elde etmektedirler.